Club Patí Voltregà"La teva lluita és el nostre orgull"

Nova convocatòria d'eleccions

19-06-2010
D'acord amb el que disposa l'article 15 del Capítol IV dels Estatuts del Club Patí Voltregà, a dia 19 de juny de 2010 queden convocades les eleccions a la Presidència del Club Patí Voltregà per part de la Junta Gestora que en aquests moments dirigeix el Club.

19-06-2010 Convocatòria d'eleccions

05-07-2010 al 09-07-2010 Presentació de candidatures

11-07-2010 Proclamació de candidatures

12-07-2010 al 16-07-2010 Campanya electoral

18-07-2010 Eleccions

·El cens electoral restarà a disposició dels socis al tauler d’anuncis oficial del club a partir de la data de convocatòria de les eleccions.

·Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents:
-Ser majors d’edat -Estar al corrent de pagament del corresponent carnet -No tenir suspesa la condició de soci

·Les candidatures han d’incloure el número de socis candidats, encapçalats al candidat a president.

·Els llocs i càrrecs a proveir són els següents
-President -Vicepresident -Secretari -Tresorer -Vocal

·Els socis s’identificaran amb el DNI a l’hora d’exercir el seu dret a vot

·El lloc on s’han de presentar les candidatures i es faran les eleccions és a la seu social del club.
Bon Preu Assessoria Vigué Metal·lurgies Efra Can Duran Casa Mas Companyia d'Uniformes Esports Estel Sanhia Fisioteràpia Restaurant Dorca Ausatel Hockeymania.es RK Comunicació Azemad La Caixa Obra Social Commu, Internet, Telefonia i Fibra Òptica Federòptics Francolí Torelló Sorea